Wat bieden wij de kinderen?

Wij willen dat uw kind zich bewust wordt van zijn talenten en uitdagingen . We leren uw kind vaardigheden aan , zodat het zijn talenten kan gebruiken in moeilijke situaties.

Hoogbegaafden hebben het nodig om hun hersens te laten kraken . Met projecten over verschillende onderwerpen stillen we die leerhonger . Hierbij gebruiken we de hoger orde denkvaardigheden van de taxonomie van Bloom. Dit in combinatie met het aanbieden van leerstrategie├źn op een speelse manier.

Tijdens de projecten kijken we ook naar de executieve functies van uw kind. Dit zijn hogere controlefuncties van de hersenen om de planning, aandacht, werkgeheugen, taakinitiatie en het organiseren van je gedrag in de klas te regelen. Deze brengen we in kaart door observaties en een vragenlijst voor ouders en kinderen. De uitkomsten vertalen we in praktische tips voor thuis en op school.


Wat bieden wij de ouders?

Naast alle leuke en leerzame activiteiten voor kinderen informeren we ouders over talent en hoogbegaafdheid. We willen kennis en theorie delen en ouders met elkaar in contact brengen om zo ervaringen uit te wisselen.

Wat bieden wij uw kind?

Aan het einde van een dag of meerdere dagen willen we:

Op sociaal emotioneel gebied dat een kind zichzelf (beter) leert kennen en begrijpen. Zowel hun kwaliteiten, als hun valkuilen.

Op cognitief gebied dagen we de kinderen uit om zo hun leerhonger te voeden. Ook leren we hen vaardigheden aan om hun executieve functies en het leren leren te verbeteren.